Visie / missie

De Springstok is een school voor talentontwikkeling. ‘Ruimte voor talent’ is de missie van De Springstok, maar geldt ook voor de hele brede school. 

 
 

Talentontwikkeling
Dat vertaalt zich in het leerstofaanbod, het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en in de zorg en begeleiding. We zetten alle kinderen in hun kracht, versterken hun talenten op welk gebied dan ook en geven extra ondersteuning op de gebieden waarop een kind die nodig heeft. Talentontwikkeling zit in de grondhouding van de leerkrachten, komt terug in thema's en bij de naschoolse activiteiten.

 
Clubs

In de groepen 4 t/m 8 wordt er één keer per week een creatieve club georganiseerd, door leerkrachten en externen (bijvoorbeeld een dansdocent). De kinderen kunnen zich inschrijven voor deze clubs en volgen deze gedurende een periode van zes tot acht weken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten nog verder of ontdekken ze tijdens een club nieuwe talenten. 

21e eeuwse vaardigheden

Uiteraard spelen ook de zogenaamde '21st Century Skills' een essentiële rol op De Springstok: we willen onze leerlingen opvoeden tot kritisch, maar ook creatief denkende mensen. We zetten onder andere in op de vaardigheden discussiëren en debatteren, maar ook op samenwerken, presenteren en onderzoekend leren. We willen de kinderen door onderzoeksvragen bewust maken van de wereld om hen heen. Niet alleen in onze Plusgroep, ‘De Ruimte’ (waar de onderzoeksvragen een centrale rol spelen), maar ook in de klassen als onderdeel van ons aanbod in wetenschap & technologie.