Ouderraad

Binnen de school is de ouderraad (OR) actief. Deze bestaat uit ouders en een leerkracht van de school. De OR neemt deel aan het opzetten en uitvoeren van allerlei feesten en projecten door het schooljaar heen, zoals  het Sinterklaas- en Kerstfeest. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen (ook het schoolreisje) wordt een ouderbijdrage gevraagd.
Samenstelling OR

 

Naam Geleding
Irene van de Laar Ouder
Iris de Lau Ouder
   

 

Heeft u vragen voor de OR? Dan kunt u een mail sturen naar or@janvanderheijdenhuis.nl