Agenda

4 december 2020
Sinterklaas, alternatief programma volgt nog! Leerlingen om 12 uur vrij.
17 december 2020
Kerstdiner, alternatief programma volgt nog!
18 december 2020
Lesvrije dag
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Kerstvakantie
11 januari 2021
Start M-Cito toetsen groep 3 t/m 8
21 januari 2021
lesvrije dag, leerlingen vrij
22 januari 2021
Studiedag, leerlingen vrij
15 t/m 19 februari 2021
Lesvrije week, leerlingen vrij
22 t/m 26 februari 2021
Voorjaarsvakantie
1 maart 2021
Rapport mee naar huis
2 maart 2021
Rapportgesprekken
30 maart 2021
Thema avond
2 april 2021
Goede Vrijdag leerlingen vrij
5 april 2021
2e Paasdag leerlingen vrij
20 t/m 22 april 2021
CITO-Eindtoets groep 8
26 april t/m 7 mei 2021
Meivakantie
5 mei 2021
Bevrijdingsdag in de meivakantie
13 t/m 14 mei 2021
Hemelvaart, leerlingen vrij
24 mei 2021
2e Pinksterdag, leerlingen vrij
25 mei 2021
Start E-Cito toetsen groep 3 t/m 8
17 t/m 18 juni 2021
lesvrije dagen, leerlingen vrij
21 juni 2021
Rapportgesprekken
7 juli 2021
Musical groep 8
8 juli 2021
Eindfeest
9 juli 2021
Leerlingen om 12 uur vrij
10 juli t/m 22 augustus 2021
Zomervakantie