Agenda

3 december 2021
Sinterklaasviering Leerlingen om 12 uur vrij
Lees meer ›
14 december 2021
Groepsrondleiding nieuwe ouders van 09:00-10:00 uur
23 december 2021
Kerstviering
Lees meer ›
24 december 2021
Lesvrije dag, leerlingen vrij
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie
20 januari 2022
Groepsrondleiding nieuwe ouders van 09:00-10:00 uur
24 januari 2022
Start M-Cito toetsen groep 3 t/m 8
14 t/m 18 februari 2022
Studiedagen voorafgaand de voorjaarsvakantie leerlingen vrij
21 t/m 25 februari 2022
Voorjaarsvakantie
1 maart 2022
Rapportgesprekken
16 maart 2022
OOadA personeel studiedag, leerlingen vrij
15 april 2022
Goede Vrijdag leerlingen vrij
18 april 2022
2e Paasdag leerlingen vrij
22 april 2022
Koningsspelen groep 3 t/m 8
25 t/m 29 april 2022
Lesvrije week voorafgaand aan de meivakantie leerlingen vrij
2 t/m 6 mei 2022
Meivakantie
5 mei 2022
Bevrijdingsdag in de meivakantie
26 mei 2022
Hemelvaartsdag leerlingen vrij
27 mei 2022
Dag na Hemelvaart leerlingen vrij
30 mei 2022
Start E-Cito toetsen groep 3 t/m 8
6 juni 2022
2e Pinksterdag, leerlingen vrij
20 t/m 24 juni 2022
Lesvrije week leerlingen vrij
27 juni 2022
Rapport mee naar huis
28 juni 2022
Rapportgesprekken
13 juli 2022
Musical groep 8
15 juli 2022
Lesvrije dag leerlingen vrij
16 juli t/m 28 augustus 2022
Zomervakantie