Middenbouw

De Ruimte is vandaag weer gestart voor de leerlingen uit groep 4. Elke donderdag verzorgt juf Marina een uitdagend programma voor de leerlingen van De Ruimte. De leerlingen krijgen ook werk mee waar ze in de klas aan verder mogen werken.

 

Binnenkort start De Ruimte ook voor groep 5, 6 en 7 en later dit jaar voor de onderbouw groepen. Er was ook tijd voor een spelletje 30 seconds. Best lastig nog dat beschrijven van woorden...

Wij maken op school gebruik van de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip is een complete methode voor begrijpend lezen, aan de hand van onderwerpen uit het nieuws. De wekelijks actuele teksten en opdrachten maken dat Nieuwsbegrip nooit verveelt.

 

Wij maken veel gebruik van coöperatieve werkvormen. De leerkracht geeft een opdracht of stelt een vraag. De leerlingen krijgen één á twee minuten om over het antwoord na te denken. Daarna overleggen ze in tweetallen. Tenslotte worden de antwoorden klassikaal uitgewisseld. Het is een handige werkvorm om voorkennis te activeren of om te oriënteren op een opdracht. Maar de leerkracht kan deze vorm ook bij zelfstandige verwerking inzetten. Ook voor reflectie of terugblik is hij geschikt. Deze werkvorm is geschikt voor groep 1 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: luisteren en informatie uitwisselen. De tijdsduur is ongeveer vijf minuten.