Middenbouw

Bezoek aan het Amsterdam museum

Alle leerlingen van De Springstok hebben een bezoek gebracht aan het Amsterdam museum. Zij kregen een rondleiding en leerden van alles over hun eigen stad.

 

 

Ambulance

De leerlingen uit groep 5/6 kregen een les over de ambulance. Zij leerden over werk van de hulpverleners en mochten zelfs een kijkje nemen in de ambulance.

 

Clubs

De leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben elke maandagmiddag een club. Zij maken zelf de keuze voor een club. Dit blok kunnen zij kiezen uit: ontwerpen, vulkanisme, yoga en tekenen.

 

    

 

Nieuwsbegrip

Wij maken op school gebruik van de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip is een complete methode voor begrijpend lezen, aan de hand van onderwerpen uit het nieuws. De wekelijks actuele teksten en opdrachten maken dat Nieuwsbegrip nooit verveelt.

Coöperatieve werkvormen

Wij maken veel gebruik van coöperatieve werkvormen. De leerkracht geeft een opdracht of stelt een vraag. De leerlingen krijgen één á twee minuten om over het antwoord na te denken. Daarna overleggen ze in tweetallen. Tenslotte worden de antwoorden klassikaal uitgewisseld. Het is een handige werkvorm om voorkennis te activeren of om te oriënteren op een opdracht. Maar de leerkracht kan deze vorm ook bij zelfstandige verwerking inzetten. Ook voor reflectie of terugblik is hij geschikt. Deze werkvorm is geschikt voor groep 1 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: luisteren en informatie uitwisselen. De tijdsduur is ongeveer vijf minuten.