Voorschool

Op de voorschool van De Springstok zitten gemiddeld 15 kinderen van 2,5 tot 4 jaar van verschillende nationaliteiten. Er werken twee gediplomeerde leidsters. We hebben een ochtendgroep, die geopend is van 8.30 tot 12.00 uur. Op woensdag is de voorschool gesloten.
Dagschema
We werken volgens een vast dagschema en vullen dat in door middel van Kaleidoscoop. Het dagschema ziet er als volgt uit:

8.30 tot 9.00 uur: inloop

9.00 tot 9.15 uur: de kring

9.15 tot 9.30 uur: vooruitkijken

9.30 tot 10.15 uur: speelwerken (spelen in de hoeken)

10.15 tot 10.45 uur: terugkijken en kleine groepsactiviteit

10.45 tot 11.15 uur: fruit eten

11.15 tot 12.00 uur: buiten spelen of ‘beweegkriebels’

Thema’s
De thema’s op de voorschool lopen altijd gelijk aan die van de school. Deze worden ingevuld door een themahoek of -tafel, activiteiten in de kring en in een kleine groep. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door een ‘kindvolgsysteem’, het Ontwikkelings Volgmodel (OVM). Er wordt op de voorschool veel aandacht besteed aan de taal-en rekenontwikkeling, maar ook aan de andere ontwikkelingsgebieden, zoals muziek en bewegen. We zingen liedjes met de kinderen en maken gebruik van muziekinstrumenten. Bewegen wordt gedaan door middel van bijvoorbeeld dansspelletjes en het programma ‘beweegkriebels’. De kinderen ontwikkelen zo spelenderwijs de taal en hun lichaam.


Aan verschillende feestdagen wordt aandacht besteed door onder andere een ontbijt te organiseren en aan het einde van het jaar vindt er altijd een schoolreisje plaats.

 

De meeste kinderen van de voorschool stromen door naar de groep 1 van De Springstok.

Heeft u vragen over de voorschool? U kunt een mail sturen naar: vve.despringstok@combiwel.nl.