Alles onder één dak!

Inmiddels zijn we meer dan een school alleen. We vormen samen Het Elfenbankje (kinderdagverblijf en voorschool), Woest Zuid (buitenschoolse opvang) en Combiwel Junior (naschoolse activiteiten) een nieuw team dat in één gebouw voor leerlingen en ouders opvang en onderwijs op elkaar laat aansluiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar.