Ouderkamer en oudercontactpersoon

Op de begane grond van De Springstok bevindt zich de ouderkamer. Hier worden activiteiten georganiseerd om de ouderbetrokkenheid te verbeteren. Er is een oudercontactpersoon die tevens werkzaam is bij de voorschool.
Koffieochtend
Elke woensdag is er een koffieochtend van 8.30 tot 10.00 uur. Aan deze koffieochtend zijn soms themabijeenkomsten verbonden, zoals verkeer, kinderen en internet, op naar de puberteit en peuterpuberteit. Op aanvraag van ouders kunnen er ook thema’s georganiseerd worden.

VVE* Thuis
Eens in de zes weken is het ook mogelijk om een bijeenkomst van ‘VVE Thuis’ bij te wonen. VVE Thuis bestaat uit themapakketten (boekjes) voor ouders van peuters en kleuters die aansluiten bij het programma van de voorschool. Ouder en kind kunnen thuis met het pakket aan de slag, zodat de taalontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden bevorderd worden.

 

(...)

 

*Voor- en vroegschoolse educatie