Passend onderwijs

Op 1 augutus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingegaan, met als doel: toegang tot het onderwijs voor ieder kind. 

 

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het passend onderwijs binnen onze stichting georganiseerd is.