Passend onderwijs

Op 1 augutus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingegaan, met als doel: toegang tot het onderwijs voor ieder kind. Download hieronder de speciale ouderbrochure.