Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingegaan, met als doel: toegang tot het onderwijs voor ieder kind. 

 

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het passend onderwijs binnen onze stichting OOADA georganiseerd is.

 

Ook voor leerlingen met een specifieke zorgbehoefte bestaat dus de mogelijkheid om op een reguliere basisschool onderwijs te volgen. In het kader van de extra zorg t.b.v. een leerling worden aan de school extra middelen toegekend.

Tenzij de complexiteit van de benodigde zorg niet haalbaar is voor onze school, kunnen kinderen met een specifieke zorgbehoefte worden toegelaten. In gezamenlijkheid met ouders bespreken we onder welke voorwaarden we dit onderwijs organiseren.