Onze school

OBS De Springstok staat middenin De Pijp in stadsdeel Zuid. Veel kinderen die in de buurt wonen van De Springstok hebben er inmiddels hun plekje gevonden. Kenmerkend voor onze school is de sterke verbondenheid met deze buurt. Bij ons kunt u, naast goed onderwijs, veel excursies en buurtprojecten verwachten en komen de beroepen van nu én van de toekomst met regelmaat in de klas.

 

De Springstok is een openbare basisschool waar elk kind van harte welkom is, ongeacht zijn of haar culturele, etnische of godsdienstige achtergrond. Op onze school volgen dan ook kinderen van ouders met verschillende nationaliteiten onderwijs. De school is een mooie afspiegeling van de buurt waar zij staat. 

 

Op de Springstok werken wij conform Positive Behavior Support (PBS). Dit is een schoolbrede methode die zorgt voor een sterk en positief schoolklimaat. De school werkt met heldere en gevisualiseerde gedragsverwachtingen die leerlingen worden aangeleerd. Leerlingen die positief gewenst gedrag tonen, krijgen een compliment of een zichtbare beloning. Oplossingsgericht werken en -denken zijn uitgangspunten bij deze manier van werken. Wij kunnen stellen dat er een zeer prettig leef- en leerklimaat op onze school aanwezig is. 

 

Ouderparticipatie is van belang voor het welbevinden van de kinderen, van de leerkrachten en van alle andere betrokkenen binnen de school. Als ouder bent u onze educatieve partner. Wij maken het onderwijs samen met u. Denk, doe en ontdek met ons mee!

 

Op deze pagina's vindt u informatie waar De Springstok voor staat, wat ons aanbod is en welke schooltijden wij hanteren. Uiteraard stelt ook het team stelt zich aan u voor.