Groepen

De Springstok start het schooljaar 2024/2025 met 7 groepen verdeeld over drie bouwen:

 

Onderbouw:

Groep 1/2 A

Groep 1/2 B

Middenbouw:

Groep 3/4

Groep 4/5

Bovenbouw:
Groep 6

Groep 7

Groep 8

 

Wij bieden extra uitdaging en/of ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben.

 

In het kort:

In de Regenboog bieden wij extra ondersteuning op het gebied van de cognitieve vakken als lezen, rekenen en spelling. De onderwijsassistent of intern-begeleider die de leerlingen begeleidt is specialist op deze gebieden en biedt via aanvullende materialen en gerichte didactiek de ondersteuning die leerlingen nodig hebben om tot de volgende stap te komen. Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben t.b.v. hun gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling is er ook een aanbod. 

 

In de Ruimte bieden wij extra uitdaging en opdrachten aan leerlingen die toe zijn aan extra  verrijking en/of verdieping t.a.v. het standaard lesaanbod.  In de Ruimte krijgen zij uitleg en instructie voor deze opdrachten, waarvan ook succesvol samenwerken en presenteren onderdelen zijn, waarna zij in hun stamgroep met deze opdrachten aan de slag kunnen. 

 

In het Doelab bieden wij reguliere opdrachten en lesstof aan d.m.v. praktische werkvormen en opdrachten. Leerlingen die snel en makkelijk leren m.b.v. hun lichaam, handen, en praktisch instelling worden bediend op deze motorische intelligentie.