Groepen

De Springstok start het schooljaar 2018/2019 met zes groepen verdeeld over drie bouwen:

 

Onderbouw:
Groep 1/2
Groep 3
Middenbouw:
Groep 4
Groep 5/6
Bovenbouw:
Groep 7
Groep 8

 

Naast de zes groepen is er ook De Regenboog en De Ruimte.

 

De Regenboog is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuningbehoeften hebben. 

 

De Ruimte is bedoeld voor leerlingen voor wie het reguliere aanbod onvoldoende uitdaging biedt. Zij krijgen extra uitdaging en opdrachten waar zij ook weer in hun stamgroep aan de slag kunnen. De Ruimte leerlingen leren ook hoe zij bijvoorbeeld kunnen samenwerken, presenteren en om kunnen gaan met frustratie.

 

De bouwen, Regenboog en Ruimte hebben een eigen pagina op de website en daar worden teksten en foto's geplaatst.