Groepen

De Springstok start het schooljaar 2019/2020 met 5 groepen verdeeld over drie bouwen:

 

Groep 1/2
Groep 3/4

Groep 4/5

Groep 6/7
Groep 8

 

Naast de 5 groepen is er ook De Regenboog, De Ruimte en het Doelab.

 

- De Regenboog is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuningbehoeften hebben. 

 

- De Ruimte is bedoeld voor leerlingen voor wie het reguliere aanbod onvoldoende uitdaging biedt. Zij krijgen extra uitdaging en opdrachten waar zij ook weer in hun stamgroep aan de slag kunnen. De Ruimte leerlingen leren ook hoe zij bijvoorbeeld kunnen samenwerken, presenteren en om kunnen gaan met frustratie.

 

- Het Doelab is bedoeld voor de praktisch ingestelde leerlingen. De leerlingen leren over de groei en vaste mindset-gedachten die we tegenkomen als we aan het leren zijn.

 

De bouwen, Regenboog, Ruimte en het Doelab hebben een eigen pagina op de website en daar worden teksten en foto's geplaatst.