Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

 

Het onderwijs op openbare scholen is gratis. Toch vraagt de OR aan alle ouders een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage en de bestemming worden ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de MR.

 

Voor sommige kosten is geen overheidsgeld beschikbaar, voor die kosten vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds. Toelating tot de school is niet afhankelijk van het wel of niet betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage en leidt ook niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. We gebruiken deze gelden voor alle leuke dingen die buiten het lesprogramma om op school gebeuren. Denk aan de jaarlijkse sportdagen, extra uitjes, paasontbijt maar ook de cadeautjes met Sinterklaas, de versiering van de school tijdens de feestdagen en het jaarlijkse eindfeest. Een heel belangrijke bijdrage! 

 

Voor de groepen 1 t/m 7 vragen we om een bijdrage van €60,- per leerling per schooljaar.

 

Voor groep 8 is de bijdrage €90,00 per leerling per schooljaar inclusief 3 dagen kamp als schoolreisje.

 

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2021/2022 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen. Voor groep 8 geldt nog wel een kleine eigen bijdrage.

 

Scannen van de Stadspas

U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij de administratie. We scannen de passen, waarna de gemeente het bedrag van de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte.

 

Aanvragen Stadspas

De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 020-252 6000.