Ouderbijdrage

Om extra dingen voor de kinderen te kunnen doen, vragen we u een vrijwillige bijdrage.

 

Activiteiten
Wat doen we met dit geld? Van deze bijdrage worden extra zaken en activiteiten bekostigd die we niet vanuit school kunnen betalen. Zoals iets extra's met Sinterklaas en het Kerstfeest, extra uitjes en/of excursies.

De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen dat u op school heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de bijdrage die wij vragen.

 

Aantal kinderen op school Totaal bedrag
1 kind 30 euro
2 kinderen 40 euro
3 of meer kinderen 45 euro

 

Schoolreisje

Het jaarlijkse schoolreisje is géén activiteit die vanuit de school betaald kan worden. De school organiseert dit wel.

De groepen 1 t/m 7 gaan elk jaar een dag op schoolreisje. Van de ouderbijdrage betalen wij de bussen, de entree en iets lekkers.

De kosten voor het schoolreisje zijn ongeveer € 30,- per kind. 

Groep 8 gaat 3 dagen op schoolkamp. De kosten voor het schoolkamp zijn € 60,- per kind.

 

U kunt uw bijdrage op 2 manieren voldoen:

 

1. U kunt het bedrag overmaken op de rekening ten name van De Springstok Ouderfonds, te Amsterdam. Banknummer: NL79 INGB 0009 3492 04, onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren).

 

2. U kunt ook contant (en gepast) betalen door het geld in een envelop met naam en groep van uw kind(eren) bij directie, Andrea Joosen (IB) of Joana de Almeida (administratie) in te leveren. U krijgt dan een kwitantie.

 

Als u problemen heeft om de bijdrage of het schoolreisje te betalen, is dat altijd bespreekbaar. Maakt u in dat geval een afspraak met Sophie Hermanussen, directeur van De Springstok.

U kunt ook zelf een "scholierenvergoeding" aanvragen bij de Gemeente Amsterdam.