Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het onderwijs op openbare scholen is gratis. Toch vraagt de OR aan alle ouders een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage en de bestemming worden ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de MR.

 

Voor sommige kosten is geen overheidsgeld beschikbaar, voor die kosten vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds. Toelating tot de school is niet afhankelijk van het wel of niet betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage en leidt ook niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. We gebruiken deze gelden voor alle leuke dingen die buiten het lesprogramma om op school gebeuren. Denk aan de jaarlijkse sportdagen, extra uitjes, maar ook de cadeautjes met Sinterklaas, de versiering van de school tijdens de feestdagen en het jaarlijkse eindfeest. Een heel belangrijke bijdrage! 

 

Voor de groepen 1 t/m 7 vragen we om een bijdrage van €60,- per leerling per schooljaar (inclusief het schoolreisje).

 

Voor groep 8 is de bijdrage € 90,00 (inclusief 3 dagen kamp). Ouders van groep 8 ontvangen hierover t.z.t. een apart bericht van ons. De leerlingen van groep 8 gaan dus niet op schoolreis maar op kamp.

 

Kunt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, dan vragen wij u om in ieder geval € 30,- voor het schoolreisje en € 60,- voor kamp te voldoen.

De (vrijwillige) ouderbijdrage kunt u op 3 manieren voldoen: 

  1. U kunt het bedrag overmaken op de rekening ten name van De Springstok Ouderfonds te Amsterdam. Banknummer: NL79 INGB 0009 3492 04, onder  vermelding van naam en groep van uw kind(eren). Graag het volledige bedrag voor 1 juni 2022 overmaken. 
  2. U kunt ook contant betalen door het geld in een envelop met naam en groep van uw kind(eren) bij de administratie of beneden bij de balie in te leveren. U krijgt dan een kwitantie. Graag voor 1 juni 2022 het volledige bedrag betalen. 
  3. Stadspas: Heeft uw kind een stadspas dan kunt u de bijdrage daarmee voldoen. U kunt een foto mailen van de voor en achterkant van de pas naar: administratie@despringstok.nl. Wilt u de pas liever persoonlijk laten scannen neem dan contact op met Joana van de administratie voor een afspraak. Dit kan via de mail: administratie@despringstok.nl of telefonisch op 020-6648670 op maandag, woensdag en donderdag tussen 9:30 uur en 12 uur. Graag voor 1 juni 2022 uw pas laten scannen. 

 

Als u problemen heeft om de vrijwillige bijdrage of het schoolreisje te betalen dan is hier natuurlijk begrip voor. Geef dit dan a.u.b. even aan ons door. Dit kan middels een gesprek of per e-mail: administratie@despringstok.nl


U kunt ook zelf een scholierenvergoeding aanvragen bij de Gemeente Amsterdam.