Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het onderwijs op openbare scholen is gratis. Toch vraagt de OR aan alle ouders een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage en de bestemming worden ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de MR.

 

De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel onmisbaar om allerlei activiteiten te kunnen bekostigen die buiten het lesprogramma om op school gebeuren, zoals de jaarlijkse sportdagen, extra uitjes, cadeautjes voor Sinterklaas, versiering van de school tijdens de feestdagen en het jaarlijkse eindfeest. Toelating tot de school is niet afhankelijk van het wel of niet betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is in het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 30,00 per kind.

Elk jaar gaan de klassen groep 1 tm 7 op schoolreis en groep 8 op kamp. Hiervoor wordt apart een verplicht bedrag in rekening gebracht van € 30,00 en € 60,00 voor kamp groep 8. 

De totale jaarlijkse bijdrage is dan € 60,00,- voor groep 1 t/m 7 en voor groep 8 

€ 90,00,-. Beide bedragen zijn voor alle kinderen gelijk.

 

Schoolreisje en schoolkamp

Elk jaar gaan de klassen 1 t/m 7 op schoolreisje en groep 8 op kamp. Hiervoor wordt zoals gezegd apart een verplicht bedrag in rekening gebracht van € 30,00 t.b.v. kosten voor vervoer, entree en iets lekkers voor de kinderen. 

Voor het driedaagse schoolkamp in groep 8 zijn de kosten €60,00. Dit bedrag is voor de bussen, slaapgelegenheid en eten.

 

Als school kunnen wij leerlingen uitsluiten van activiteiten als de bijdrage door de ouders of verzorgers niet is betaald. In dat geval zorgen we voor een passende vervangende opdracht voor de leerlingen. Heeft u moeite met betalen, kom dan vooral langs voor een gesprek, we denken graag met u mee. 

 

Vanwege COVID-19 is het op het moment nog onzeker of groep 1 t/m 7 op schoolreis kan gaan. In februari bekijken we dit nogmaals en we zullen u dan hierover informeren. Ook wat betreft de schoolreisbijdrage (€ 30,-). 

 

U kunt uw bijdrage op 3 manieren voldoen:

 

1. U kunt het bedrag overmaken op de rekening ten name van De Springstok Ouderfonds, te Amsterdam. Banknummer: NL79 INGB 0009 3492 04, onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren).

 

2. U kunt ook contant (en gepast) betalen door het geld in een envelop met naam en groep van uw kind(eren) bij de administratie of beneden bij de balie in te leveren. U krijgt dan een kwitantie.

 

3. Stadspas: Heeft uw kind een stadspas dan kunt u de bijdrage daarmee voldoen. 
U kunt op maandag en dinsdag tussen 08:30-09:00 en 14:00-14:30 uur de pas van uw kind laten scannen bij de administratie of de balie. U kunt ook de pas aan uw kind meegeven, dan kan hij of zij de pas laten scannen.


Als u problemen heeft om de vrijwillige bijdrage of het schoolreisje te betalen dan is hier natuurlijk begrip voor. Geef dit dan a.u.b. even aan ons door. Dit kan middels een gesprek of per e-mail: administratie@despringstok.nl

Wij denken dan graag met u mee.
U kunt ook zelf een scholierenvergoeding aanvragen bij de Gemeente Amsterdam.