Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het onderwijs op openbare scholen is gratis. Toch vraagt de OR aan alle ouders een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage en de bestemming worden ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de MR.

De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel onmisbaar om allerlei activiteiten te kunnen bekostigen, zoals excursies, Sinterklaas- en Kerstfeest en afscheid van groep 8. Toelating tot de school is niet afhankelijk van het wel of niet betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is in het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 30,00 per kind.

 

Elk jaar gaan de klassen 1 t/m 7 daarnaast op schoolreisje en groep 8 op kamp. Hiervoor wordt apart een bedrag in rekening gebracht van € 30,00 t.b.v. kosten voor vervoer, entree en iets lekkers voor de kinderen en 60,00 voor kamp groep 8.

De totale jaarlijkse bijdrage is dan € 60,00,- voor groep 1 t/m 7 en voor groep 8 € 90,00,-.

 

Schoolreisje en schoolkamp

Elk jaar gaan de klassen 1 t/m 7 op schoolreisje en groep 8 op kamp. Hiervoor wordt zoals gezegd apart een bedrag in rekening gebracht van € 30,00 t.b.v. kosten voor vervoer, entree en iets lekkers voor de kinderen. 

Voor het driedaagse schoolkamp in groep 8 zijn de kosten €60,00. Dit bedrag is voor de bussen, slaapgelegenheid en eten. Beide bedragen zijn voor alle kinderen gelijk.

 

 

Als school kunnen wij leerlingen uitsluiten van activiteiten als de bijdrage door de ouders of verzorgers niet is betaald. In dat geval zorgen we voor een passende vervangende opdracht voor de leerlingen. Heeft u moeite met betalen, kom dan vooral langs voor gesprek, we denken graag met u mee. 

 

U kunt uw bijdrage op 2 manieren voldoen:

 

1. U kunt het bedrag overmaken op de rekening ten name van De Springstok Ouderfonds, te Amsterdam. Banknummer: NL79 INGB 0009 3492 04, onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren).

 

2. U kunt ook contant (en gepast) betalen door het geld in een envelop met naam en groep van uw kind(eren) bij directie, Andrea Joosen (IB) of Joana de Almeida (administratie) in te leveren. U krijgt dan een kwitantie.

 

 

Als u problemen heeft om de bijdrage of het schoolreisje te betalen, is dat altijd bespreekbaar. Maakt u in dat geval een afspraak met Sophie Hermanussen, directeur van De Springstok. Wij denken graag met u mee. U kunt ook zelf een scholierenvergoeding aanvragen bij de Gemeente Amsterdam of gebruik van de stadspas. Deze kunt u laten scannen bij de administratie.