Ouderraad (OR)

Binnen de school is de ouderraad (OR) actief. Deze bestaat uit ouders en een leerkracht van de school. De OR neemt deel aan het opzetten en uitvoeren van allerlei feesten en projecten door het schooljaar heen, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen wordt een ouderbijdrage gevraagd.