Onze kwaliteiten

U kiest voor de Springstok omdat:
  • Wij een sfeervolle en kleinschalige school zijn met veel individuele aandacht.
  • Wij aandacht hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
  • Wij aandacht besteden aan sport, cultuur, dans, muziek, theater, filosofie en excursies.
  • Wij een team hebben dat enthousiast, profesioneel en betrokken is. 
  • Wij altijd in ontwikkeling zijn om ons onderwijs eigentijds en inhoudelijk sterk te houden. 

Maar ook omdat de volgende bouwstenen bepalend zijn in ons onderwijs:

 

Growth Mindset: De Springstok heeft oog voor wie iemand is en wat iemand zou kunnen bereiken. Wij stellen hoge verwachtingen en stimuleren persoonlijke groei. Dit is een herkenbaar element in onze begeleiding van leerlingen. Elke leerling is met de juiste begeleiding en overtuiging in staat zijn of haar capaciteiten te vergroten. 

 

Focus op kracht: Leerlingen ontwikkelen zich allemaal anders. Op onze school leggen we de nadruk op wat leerlingen wel kunnen of waar ze getalenteerd in zijn. Dat kan op het cognitieve vlak zijn, maar ook op andere terreinen. Zo hebben we een aanbod voor leerlingen met een cognitieve voorsprong en voor leerlingen die graag met hun handen werken. In de groepen 4 t/m 8 wordt m.b.v. een creatieve club ruimte geboden aan leerlingen om hun expressieve talenten te ontdekken of verder te ontwikkelen. 

 

Individueel en collectief leren:  Onderwijs vraagt om maatwerk. Elk kind is anders en daarom is er ruimte voor individueel leren. Tegelijkertijd hechten wij ook aan collectief leren omdat dit voorziet in de basisbehoefte van kinderen (Stevens, 2004). Bovendien leren leerlingen ook van elkaar. Samen leren is bij ons dus een belangrijke waarde.