Onze kwaliteiten

U kiest voor de Springstok, omdat:

  • Wij een sfeervolle en kleinschalige school zijn met veel individuele aandacht.
  • Wij veel aandacht hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
  • Er ruimschoots aandacht wordt besteed aan sport, cultuur, dans, muziek, theater, filosofie en excursies.
  • Onze school enthousiaste en betrokken leerkrachten heeft.
  • Wij blijvend in ontwikkeling zijn om onze leerlingen het best passende onderwijs te kunnen bieden.