Positive Behaviour Support

Op de Springstok werken wij met de PBS methode:

Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede methode die zorgt voor een sterk en positief schoolklimaat. De school werkt met heldere en gevisualiseerde gedragsverwachtingen die leerlingen worden aangeleerd. Leerlingen die dit gedrag vertonen, krijgen een compliment of een zichtbare beloning. Oplossingsgericht werken en -denken zijn uitgangspunten bij deze manier van werken.

 

De kernprincipes van PBS zijn:

  1. Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen
  2. Communiceer en onderwijs je verwachtingen
  3. Herken en bekrachtig gewenst gedrag
  4. Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag
  5. Wees duidelijk en consequent met de gevolgen

Belangrijke sleutelelementen zijn: gericht op preventie, effectief klassenmanagement, op data gebaseerde besluitvorming, positieve interventies en succesvolle samenwerking met ouders.

 

Sociale veiligheid:

Ieder jaar meten wij de ervaren sociale veiligheid onder leerlingen van onze school. Dit doen we met onze eigen observatie-instrumenten, maar ook met een school-onafhankelijke enquete. Ieder jaar scoort de Springstok een ruime 8 op sociale veiligheid, een resultaat waar we trots op zijn!