Waar wij voor staan

Denken, doen en ontdekken is het motto van onze school

Met welke bagage verlaten onze leerlingen De Springstok om de wereld in te trekken? Onze leerlingen hebben geleerd hun verstand te gebruiken. Ze weten hoe de wereld in elkaar zit, waar de uitdagingen liggen. Ze kunnen debatteren, filosoferen, reflecteren en creatieve oplossingen vinden. Ze zijn ondernemend en hebben het lef om ergens voor te gaan, ook als het de moeilijke weg is. Onze leerlingen zijn ontdekkingsreizigers geworden. Ze zijn nieuwsgierig en open en ze hebben ervaren dat het vinden van een oplossing vaak een boeiende zoektocht is. Kortom: Op De Springstok gaat het om denken, doen en ontdekken. 

 

Denken

Uiteraard spelen ook de zogenaamde '21st Century Skills' een essentiële rol op De Springstok. We willen onze leerlingen opvoeden tot kritisch, maar ook creatief, denkende mensen en zetten onder andere in op de vaardigheden discussiëren en debatteren, maar ook op samenwerken, presenteren en onderzoekend leren. We willen de leerlingen door het opstellen van onderzoeksvragen bewust maken van de wereld om hen heen. Niet alleen in onze Plusgroep, ‘De Ruimte’ (waar de onderzoeksvragen een centrale rol spelen), maar ook in de klassen, gewoon als onderdeel van ons aanbod.


Doen

In de groepen 4 t/m 8 wordt één keer per week een creatieve club georganiseerd, door leerkrachten en externen (bijvoorbeeld een dansdocent). De leerlingen kunnen zich op persoonlijke titel inschrijven voor deze clubs en volgen deze gedurende een periode van zes tot acht weken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten nog verder of ontdekken ze tijdens een club nieuwe talenten. 

 

Ontdekken

Volgens ons kunnen de leerlingen een groot deel van hun bagage vinden in de buurt. De buurt biedt ons de wereld op een presenteerblaadje aan. Wij vragen ons altijd af wat de buurt ons kan bieden en wat wij voor de buurt kunnen betekenen. Kunstenaars, artsen, winkeliers, u ziet ze in onze klaslokalen. En als u een groep leerlingen met hun leerkracht buiten ziet, grote kans dat ze op weg zijn naar de Jaap Edenbaan om te schaatsen of naar een bliksemstage bij een bedrijf. Ons onderwijs verzorgen wij in de school, in de buurt en met de buurt.