Alles onder één dak!

De Springstok is meer dan een school alleen!

 

Samen met Het Elfenbankje (kinderdagverblijf en voorschool), Woest Zuid (buitenschoolse opvang) en Combiwel Junior (naschoolse activiteiten) vormen we een hecht team dat op één locatie opvang en onderwijs op elkaar laat aansluiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar.