Toelatingsbeleid

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. 

Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels, gelijktijdig en geautomatiseerd gebeurt.

 

Wil je je kind op De Springstok aanmelden, kijk dan of je kind voorrang heeft bij ons op school. Een kind krijgt voorrang op de 8 basisscholen die het meest dichtbij het woonadres gelegen zijn. Of De Springtok daar voor jou ook bij hoort kun je controleren op de website Schoolwijzer Amsterdam. Voer daar de postcode en het huisnummer in van het officiële woonadres van je kind. Je ziet dan direct welke acht scholen voor jou het meest dichtbij zijn. 

Wat moet je doen?

Wordt je kind in schooljaar 2019-2020 vier jaar oud, gebruik dan het aanmeldformulier dat je van de gemeente kreeg in november 2016. Ben je na 2016 in Amsterdam komen wonen of heb je geen formulier ontvangen, download dan een blanco versie van het formulier onderaan deze pagina.

 

Een plaats op de basisschool

De standaardprocedure is dat jaarlijks in maart, juni en november, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd wordt uitgevoerd. Elk kind onder gelijke omstandigheden heeft hierbij een gelijke kans. 


Inzet is om kinderen een plek te geven op de eerste school van voorkeur van de ouders. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. 

Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen beschikbaar zijn, wordt geloot. Je kind loot dan mee in de volgorde van de voorkeurscholen die je op het aanmeldformulier hebt opgegeven. Hierbij worden de volgende voorrangsregels toegepast:

  1. Eerst worden kinderen geplaatst waarvan een ouder broertje of zusje op de school zit (op het moment dat het aangemelde kind naar school gaat). Zij hebben een plaatsgarantie. 

  2. Kinderen die beschikken over een VVE-indicatie, tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar de bijbehorende voorschool gaan én de school als voorrangsschool hebben.

  3. Kinderen waarvan de ouder een vast dienstverband heeft op de school.

  4. Kinderen die de school als voorrangsschool hebben.

Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Indien nodig zal onder deze groep worden geloot. Kinderen die uitgeloot worden, komen in aanmerking voor de volgende voorkeurschool die is opgegeven op het aanmeldformulier.

 

U kunt een leeg formulier vinden op onze website.

 

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerdvan de plaats op de school.