VVE het Elfenbankje

Vanaf schooljaar 2020-2021 biedt basisschool de Springstok samen met het Elfenbankje een gecertificeerde voorschool aan voor kinderen vanaf 2,5 jaar. De voorschool is onderdeel van de vroeg- en voorschoolse educatie tussen deze twee partijen: een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. We zijn trots op onze samenwerking en vertellen hier in het kort wat meer over. 
Onze missie:

Op VVE-locatie het Elfenbankje ontwikkelt iedere leerling zich zo dat deze zo goed als mogelijk doorstroomt naar de vroegschool. In het bijzonder geldt dit voor de talige ontwikkeling van kinderen van expats als voor kinderen met een taalachterstand.  

 

Onze visie:

 • Ieder kind binnen de VVE is autonoom, mag eigen keuzes maken, waarbij er ruimte is om individueel en/of samen te leren
 • Ieder kind binnen de VVE wordt gestimuleerd om zelfredzaam te zijn en zelfvertrouwen op te bouwen door te ervaren, te oefenen, vol te houden en opnieuw te proberen
 • Ieder kind binnen de VVE is nieuwsgierig en wil ontdekken, onderzoeken en spelend leren. Wij gebruiken deze intrinsieke drijfveren om hen te laten groeien.
 • Ieder kind binnen de VVE wordt uitgedaagd om zich op alle gebieden te ontwikkelen. Door nauwgezette observatie versterken we hun kracht en kwaliteiten en stimuleren de ontwikkelingsgebieden die wat meer ondersteuning behoeven

De voorschool werkt vanuit het VVE programma Kaleidoscoop. Het VVE programma richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden;

 • De taalontwikkeling, Er is extra aandacht voor taalactiviteiten en we helpen de woordenschat uit te breiden.

 • Beginnende rekenvaardigheid, leren tellen, meten en oriëntatie in ruimte en tijd

 • Motorische ontwikkeling, grove en fijne motoriek

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken

Samenwerking met de de Springstok.

We proberen de overstap naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. We zorgen voor een goede overdracht. Je kunt ook kiezen voor een anderen basisschool, daar ben je vrij in.

 

Ouders

Tijdens de haal- en breng-momenten is er voldoende ruimte om bijzonderheden over te dragen. Halfjaarlijks is er een oudergesprek, maar tussendoor is er ruimte voor een extra gesprek over de voortgang of vragen over de opvoeding.

Op basis van de hoogte van je inkomen heb je recht op de Kinderopvangtoeslag of de Gemeentetoeslag. Je krijgt dus altijd een tegemoetkoming in de kosten. De Gemeente heeft een handige rekentool op haar website.

 

Klik hier om naar de rekentool te gaan.

U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken!

 

E-mail: info@elfenbankje.nl

Telefoon: 020-6258464

 

The Pre-School group is available from 08:00 till 13:15 on Monday, Tuesday and Thursday. The Pre-School is for toddlers who are not enrolled in DayCare, but would benefit from the opportunity to play together with other children and discover and learn new things.

 

The pre-school works from the VVE program Kaleidoscoop. This VVE program focuses on the following development areas;

 • Language development. Extra attention is paid to language activities and focus placed on the expansion of vocabulary

 • Starting math skills, learning to count, measure and orientation in space and time

 • Motor development and fine tuning motor skills

 • Social and emotional development. This involves stimulating independence, self-confidence and playing and working together

Collaboration with The Springstok.
We try to make the transition to primary school as smooth as possible and ensure a good transfer. Choosing an alternate primary school is, of course, perfectly fine.

 

Outdoor Play Area
We provide ample room for the children to play in, both inside and out. Outside, children are able to play on the climbing frame, cycle and enjoy the sandpit.

 

Parents
The pick-up and drop-off moments provide the time to discuss any concerns and exchange information. A parental appointment is made every six months. However, we are always happy to make time for questions about progressions and the development of your child.

Based on the income amount of your household, you may be entitled to Childcare Allowance or Municipal Allowance. Should you be a valid recipient, you will receive a contribution towards the costs of the school. The Municipality has a handy calculation tool on its website to determine your eligibility.

 

Click here to go to the calculation tool.

 

E-mail: info@elfenbankje.nl

Telephone: 020-6258464