De Regenboog (ondersteuningsgroep)

Op De Springstok werken we vanuit talentontwikkeling van elke leerling. Met de Regenbooggroep hebben we een arrangement voor leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben.