De Ruimte (plusklas)

Op De Springstok werken we vanuit talentontwikkeling van elke leerling. Het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden past binnen deze visie. Door een arrangement voor meer- en hoogbegaafde leerlingen aan te bieden, in de vorm van De Ruimte, worden de talenten van deze leerlingen optimaal ontwikkeld. De Springstok heeft met De Regenbooggroep al veel langer een arrangement voor leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. De Ruimte kan als ‘tegenhanger’ van De Regenbooggroep gezien worden.

 

Hieronder in het kort de doelen. 

-Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen aandacht binnen het onderwijs. (welzijn)

-Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen onderwijs op hun niveau en worden voldoende uitgedaagd, niet alleen in De Ruimte, maar ook in de eigen klas. (vaardigheids-plusdoel)

-Meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn gemotiveerd om te leren, hebben zelfvertrouwen en gaan met plezier naar school. (welzijn/productief)

 

De Ruimte